Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στην κατασκευή μηχανημάτων αμμοβολής και βαφήςΠιστοποιημένη με ISO 9000:2000 από τον οργανισμό TUV Rheinland.

Manual Sandblasting Cabinets

I. Dynablaster M-9
II.Dynablaster M-10
III. Dynablaster M-11
IV. Dynablaster M-12

Vertical Sandblasting Machines

I. GlassBlaster M100M
II. GlassBlaster M120SA
III. GlassBlaster M120A
IV. GlassBlaster M180
V. GlassBlaster M225
VI. GlassBlaster M260
VII. GlassBlaster M330

Horizontal Sandblasting Machines

I. TableBlaster-100/3000
II. TableBlaster-60/3000

Pressure type Portable Blasters

I. Pressure type PT50
II. Pressure type PT100
III. Pressure type PT250

Suction Type Portable Blasters

I. Suction type 25L
II. Suction type 50L

Dust Collection Units

I. Dyna 310
II. Dyna 410C
III. Dyna 1800
IV. Dyna 2250
V. Dyna 2600
VI. Dyna 3300
VII. Custom Dust Collection Units