Δωμάτια Αμμοβολής

Δωμάτια Αμμοβολής


Project Description

Τα δωμάτια αμμοβολής κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αντικείμενα του πελάτη. Τα τεχνικά στοιχεία και ο εξοπλισμός της αμμοβολής δεν έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαφέρουν από πελάτη σε πελάτη.

 

Τα δωμάτια αμμοβολής έχουν τις παρακάτω κατηγορίες:

  • χωρίς ανακύκλωση (χειροκίνητη τροφοδοσία άμμου)
  • Μερική ανακύκλωση (τροφοδοσία με κοχλία)
  • ολική ανακύκλωση (τροφοδοσία άμμου με προωθητή και κοχλία)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

  • Services:

    • Δωμάτια αμμοβολής