Εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα

• Πιστόλια ηλεκτροστατικής βαφής
• Ηλεκτρονικά ρομπότ
• Δονητικό κόσκινο
• Κέντρο τροφοδοσίας σκόνης

 

 …