Μηχανήματα Αμμοβολής για ποικίλες εφαρμογές

Μηχανήματα Αμμοβολής για ποικίλες εφαρμογές, τύπου 25L & 50L

Οι 25L & 50L είναι ειδικά σχεδιασμένες για εφαρμογές που απαιτούν συχνή μετακίνηση του μηχανήματος και για μικρές

επιφάνειες.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα Χοάνης: 25 ή και 50 Λίτρα

Πιστόλι Αμμοβολής: Τύπου 451, με σκανδάλη

Μπεκ Πιστολιού (διαμ.): 6 ή 8mm

Σωλήνα Αμμοβολής: 1,5m. (5/8” διαμ.)
 …