ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΓΡΗΣ ΒΑΦΗΣ

Χειροκίνητα δωμάτια βαφής εξοπλισμένα με προ φίλτρο,τελικά φίλτρα, φίλτρο ενεργού άνθρακα, εσωτερικό φωτισμό κ.α.
Οι διαστάσεις εργασίας κατασκευάζονται με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

 

 …